Loading the player...
Саясанаа брэнд реклам 02
2016/11/02

Тэр минь зорилгынхоо төлөө үргэлж завгүй ажилладаг

Бүтээл нь бидэнд баяр баясал хөгжлийг авч ирдэг
Шинэлэг бүхэн шинэ мэдрэмжийг өгдөг
Аж жаргал дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлдэг
Амжилттай ажиллах орчныг бий болгоно

Бидний орчинг бүтээдэг учир түүндээ болон мэргэжилд нь би хайртай

СаяСанаа - Таны орчинг бид бүтээнэ

saysanaa video promo